Enlarge text
Print
FAQ


Vem kan tipsa?
Tips kan lämnas av vem som helst som har kännedom eller misstankar om förseelser mot dopingreglerna.
Vad kan du tipsa om?
Dopingtips används för rapportering av misstänkta förseelser mot dopingreglerna. Antidoping Sverige undersöker all inkommen information som rör möjliga förseelser mot idrottens dopingregler. Om rapporten inte rör sådan dopningsförseelse kommer vi att inhämta ditt samtycke för att kunna överföra informationen till annan relevant rättsvårdande myndighet eller disciplinärt organ.
Hur kan du lämna tips?

Du kan lämna tips genom internetportalen https://dopingtips.whistleblowernetwork.net

När du rapporterar kommer du att få möjlighet att, vid en senare tidpunkt, logga in anonymt i systemet för att se om ärendehanteraren efterfrågar mer information. Rapporteringen består av tre steg:

  1. Först får du möjlighet att med dina egna ord rapportera din observation. Antidoping Sverige kommer därefter be dig att svara på några frågor för att vi ska få så mycket information som möjligt. Därefter beslutar vi om och hur ärendet ska undersökas vidare. Du ges även möjlighet att skicka dokumentation som bilagor. Observera att om du vill vara anonym behöver du själv ta bort all personlig information.
  2. Du kommer därefter att få möjlighet att frivilligt lämna kontaktuppgifter, för att vi ska kunna komma i kontakt med dig och efterfråga mer information.
  3. Slutligen kommer du att ha möjlighet att skapa en säker digital postbox så att du senare kan logga in och följa ditt ärende. Du får då ett ärendenummer och får skapa ditt personliga lösenord. En eventuell uppföljande dialog är anonym om du så önskar och baseras på din vilja att logga in i systemet och svara på våra frågor.
Vem behandlar informationen?
Informationen behandlas av erfarna medarbetare inom Antidoping Sverige.
Vad är Dopingtips?
Antidoping Sverige arbetar för att bekämpa doping inom idrotten, bidra till rena träningsmiljöer i Sverige samt att tillförsäkra idrottsutövare sin rätt att delta i idrott fri från doping. Antidoping Sverige har implementerat Dopingtips för att samla in information om möjliga dopingförseelser inom idrotten. Personer som har misstankar eller kunskap om doping kan här få möjlighet att ge tips, anonymt för den som önskar.