Enlarge text
Print
Personuppgiftsbehandling


Denna information om vår behandling av personuppgifter är till dig som använder Antidoping Sveriges tipsfunktion, Dopingtips. Informationen kompletterar ADSE Integritetspolicy som ger en fulltäckande information om hur och varför vi behandlar dina personuppgifter, om dina rättigheter samt var du vänder dig om du inte är nöjd. Du hittar policyn här:Integritetspolicy 

Vilka uppgifter blir registrerade?

Systemet ska användas för att rapportera möjliga förseelser mot dopingreglerna enligt kapitel 13, Riksidrottsförbundets (RF) stadgar eller Idrottens Antidopingreglemente (IDR). Registrering av information sker anonymt i systemet. Det enda som registreras är rapporten. Det förs inte logg över IP-adressen eller maskin-ID för den dator från vilken rapporten skickas.

Korrigering av registrerad information
Om du uppmärksammar att du har ingett ofullständig eller inkorrekt information upprättar du bara ett nytt tips i systemet. Där hänvisar du till det ursprungliga tipset, genom ärendenummer eller beskrivning, och uppger vad som ska kompletteras eller redigeras. Om du i samband med din registrering av tipset har valt att upprätta en säker digital postbox kan du göra ändringar i systemet genom att logga in i digitala postboxen med hjälp av ditt ärendenummer och lösenord.
 
Överföring av registrerad information
De upplysningar som rapporteras överförs normalt inte till någon tredje part. Dock kan det i följande situationer bli aktuellt att överföra uppgifter till tredje part:
  • Ifall informationen berör andra överträdelser enligt RF:s stadgar eller som avser en idrottsutövare med anknytning till annan Antidopingorganisation.
  • Ifall informationen kan vara av intresse för brottsbekämpande myndigheter eller annat disciplinärt organ. I det fallet måste detta baseras på ditt samtycke.
Radering av registrerad information
Registrerad personlig information får endast behållas så länge behov finns och kommer därefter att raderas. Gallringsfrister följer Antidoping Sveriges Lagringspolicy, som du hittar här: Lagringspolicy
 
Anonymitet
Systemet loggar inte IP-adresser och maskin- ID och använder inte cookies. När man överför dokument, bör man vara medveten om att data kan innehålla metadata som kan äventyra identiteten. Därför bör man se till att identifierade metadata tas bort från ett dokument innan det laddas upp. Du kan antingen lämna ett tips anonymt eller ett tips där du frivilligt anger dina personuppgifter. Om du väljer att inte vara anonym kommer din identitet endast att vara känd för de personer som hanterar ärendet.
 
Frågor
Om du har några frågor gällande hanteringen av dina personuppgifter, kontakta Antidoping Sverige via e-post: dataskyddsombud@antidoping.se.